ב”ה

Storm the World

His relentless call for Jewish activism in the form of a wide range of initiatives that changed the landscape of Jewish life the world over, was invariably, punctuated with a charge to act “Mit a Shturem” - “with a storm” - to storm the world.
A chossid of the Rebbe must be bold, fearless and unintimidated by the world. He must be enthusiastic, joyous and feel responsible to change the world for the better.

DEDICATED BY AVREMI AND DVORA NEW

Track NameArtist Name
00:00 / 03:45

Lyrics By:

RUVI NEW

Melody By:

BENTZI MARCUS

Wellsprings are flowing near and far
to bring on the day when
קאתי מר

‘Been making Your דירה
Building Your home
Gathering sparks
wherever we’ve gone

כיתרון האור ה בא מן החשך
But Ad Mosai till כי בא אורך
Until that final day when

ומלאה הארץ דעה את ה׳

Chorus:
מי ט א שטורעם
Lets storm the world
ופרצת
Our flag is unfurled
The מעינות are חוצה
Like never before
דידן נצח
Were winning the war
ואולך אתכם קוממיות לארצינו הקדושה
With our heads held high
were marching on
the road to geuloh

אל תירא
Were crouching no more
כארי׳ ישאג -with a lion’s roar
We are rising again
Higher than ever before

Chorus:

קער א וועלט
Turn over the world
ימה וקדמה
till the call is heard
קער א וועלט קער א וועל ט היינט
צפונה ונגבה
Let’s light up the night

Chorus