ב”ה

Shisha Yamim (Six Days)

As enemies amassed their armies, with the stated goal of wiping her off the map, Israel and the Jewish world were thrust into gloom and despair, a lone voice of reassurance emerged as the Rebbe promised great miracles and issued a call for all male soldiers in the IDF and Jewish men the world over to wrap Teffilin, citing the verse: “And when the nations see the name of G-d upon you, they will fear you.”

That Teffilin elicits the fear and respect of the nations, is something the Rebbe knew well from his own personal experience on the Riga bound train, as recounted in “The Prayer of the Proud.”

לע׳נ ר׳ מרדכי דוד בן לוי יצחק הי׳ד בוימלגרין

Track NameArtist Name
00:00 / 03:24

Lyrics By:

MIRIAM ISRAELI

Melody By:

ARI GOLDWAG

ריח מלחמה
עוטפת אומה קטנה
האם ני שאר לשבת
בארצנו
הפחד כמו ענן
א ש ותמרות עשן
עומ דים עלינו לכלותנו


מה התשובה
מה הפתרון
מהו סוד הנצחון


ששה ימים עברו עלינו
ל שמור על ארץ אבותינו
הר הבית בידינו
לא נעזוב


ש שה ימים בהם נושענו
ולעולם כלו הודענו
זו הארץ היא שלנו
לא נעזוב


ו בת קול כמו נבואה
מ בטיחה את הישועה
וההוא כי שם ה׳ נקרא עליך
בזכות מצוות תפילין
העם עם החיילים
ויראו עמי הארץ מפניך


זו התשובה
זה הפתרון
זהו סוד הניצחו

Chorus
ע ברו להן השנים
והקולות עוד רועמים
למה כב שתם ארץ הטובה
אך הארץ ומלואה
לאלוקים אשר בראה
ולנו הנחיל אותה באהבה